Додаток 29 
до Ліцензійних умов

ВІДОМОСТІ 
про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти

1. Загальна інформація про кадрове забезпечення освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти

Педагогічні працівники

Необхідно (осіб)

Фактично (осіб)

Відсоток потреби

Педагогічні працівники, усього 23

     

у тому числі ті, що:

     

мають відповідну освіту 23

     

працюють у закладі освіти за сумісництвом 2

     

2. Інформація про якісний склад педагогічних працівників

Найменування навчальної дисципліни

Прізвище, ім’я, по батькові викладача

Найменування посади

Найменування закладу, який закінчив (рік закінчення, спеціальність, кваліфікація згідно з документом про вищу освіту)

Кваліфікаційна категорія, педагогічне звання (рік встановлення, підтвердження)

Педагогічний стаж (повних років)

Підвищення кваліфікації за фахом (найменування закладу або іншої юридичної особи, що має право на підвищення кваліфікації, номер, дата видачі документа про підвищення кваліфікації)

Примітки

Укр..мова

Укр.. літ

Прокопович Ніна

 Василівна

Директор

ЧДУ

1987, філолог- викладач

Вища, вчитель- методист 2014 підвердж

30

ІППОЧО

2013

248

 

 

Укр..мова

Укр..літ.

Гуцуляк

 Наталія

Яківна

Заступник

Директора

ЧДУ

1984, філолог-викладач

Вища, старший вчитель 2013 підвердж

40

ІППОЧО

2018-№

391

 

2012 (заст. дир. з НВР)

2272

 

Англ.. мова

Гурей

Юрій Дмитрович

Вчитель англ.. мови

Прикарпат

унів. 1997, вч укр.. мови

ЧДУ

1998, вчитель англійської мови

Вища

19

ІППОЧО

2016

1465

 

Україноз

Основ. здор.

Осн. христ ет.

Бібл. іст. та хр. ет.

Псих спілкув

Самопізнан.та соц.. підлітк

Швидка самодопомога

Вчись думати

Дорожкіна Наталка Костянтинівна

Вчит.

українозн.

 

 

практичнй психол.

(0,5)

Рівненський

педінститут

1993, викладач педагогіки і психології (дошк)

Вища

 

 

 

І

14

ІППОЧО

2014

1539

 

2016

358

 

Хімія

Біологія

Природознав

Бідулько Мирослава Іванівна

Вчит .хімії і біології

ЧНУ

2005, викладач біології і хімії

Вища

13

ІППОЧО

2017

2509

 

Математика

Берізка 

Любов  Георгіївна 

Вчитель

 математ.

ЧНУ

2015, математик, викл серед навч закладу, вч серед навч вих. закладу

ІІ

14

-

 

Фізика

 

Танасійчук Тетяна Володимирівна

Пед.орган.

(0,5)

 

вчитель фізики

ЧДУ

1996, фізик- викладач

Вища

 

 

Вища, старший вчитель 2014 встанов

21

ІППОЧО

2012

№ 609

2017

№3006

 

Труд навч.

Андрущак Орися

Іванівна

Вчитель

Труд навч.

Хмельн. тех. інститут

1990, інженер - технолог

Вища

24

ІППОЧО

2016

2441

сумісник

Зар літ

Укр.. мова

Укр. літ

Павлишина

Маріанна Михайлівна

Вчит.

Зарубіжної літер

ЧНУ

2010, філолог. Викл укр.. мови та літ

 

ІІ

8

ІППОЧО

2017

№3065

 

Класовод

2 класу

вакансія

         

вакансія

Класовод

3 класу

Белінська  Мар’яна  Петрівна

Вчитель поч.. класів

ЧНУ

2013, орг. поч. освіти, вч поч. школи та українозн

ІІ

7

-

 

Класовод

4 класу

Леонтій Олександра Іванівна

Вчит. поч. класів

Чортківське

педучилище

1986, вч поч. класів

Спец., старший вчитель 2017 підтвердж

31

ІППОЧО

2016

444

 
               

Класовод

1 класу

Бамбуляк Галина Іванівна

Вчит. поч. класів

Тернопільськ. педінститут

1989, вч поч. класів

Вища, старший вчитель 2017-підтвердж

28

ІППОЧО

2016

821

 

Бібліотекар

Рахліцька Жанна

Іванівна

Бібліотекар

(0,5ст.)

 

Чернівецьке  обл  училище мистецтв

ім.. С. Воробкевича

2014, фахівець з бібліотечної справи

ІІ

 

 

 

16

ІППОЧО

2008

2415

 

Історія

Правознав.

Демедюк Наталія Василівна

Вчитель

історії

ЧНУ

2008, магістр історії

І

10

ІППОЧО

2013

2211

сумісник

Музич. мист.

Мистецтво

Копич

Анеля

Зігмундівна

Вчитель музичного мист.

ЧНУ

2016, бакалавр, вч муз мистецтва

Спец.

3

-

 

Інформатика

Гулей

Марина Миколаївна

Вчитель

інформа

тики

ЧНУ 2016, вч інформатики

Спец.

8

-

 

Геграфія

Обр. мист.

Грицак Діана Георгіївна

 

Вчитель географії

ЧНУ 2011, магістр екології

 

Прикарпат  нац.. унів. ім.. Василя Стефаника

2016, вч географ та осн економ

ІІ

6

-

 

Фізична культура

Танасійчук

Вадим

Іванович

Вчитель фізичної культури

Педколедж ЧНУ  2017, вч фізичної культури

Спец

-

-

 

Соціальний педагог

Сенотрусова Тетяна Володимирівна

Соціальн.

педагог

0.5ст

ЧНУ

2008, бакалавр психології

Спец.

9

ІППОЧО

2017

3119

 

Вчитель трудовго навчання

Ткачук Ольга Григорівна

Вч. трудового навч.

ЧНУ

2007, викл. обр мист

Спец.

10

-

 

Декретна відпустка

Соціальний педагог

Косован

Богдана Григорівна

Соц.педаг

ЧНУ

2013, бакалавр соц. педагог

Спец.

4

-

 

Декретна відпустка

Фізкультура

Волощук

Настасія Вікторівна

Вчитель фізкульт

ЧНУ

2011, магіст фізичної культури

ІІ

9

-

Декретна відпустка

Вчитель початкових класів

Унгурян  

Леся 

Дмитрівна

Вчит. поч.. класів

ЧНУ

2008, вч поч. класів та українозн

ІІ

12

ІППОЧО

2012

3267

Декретна відпустка

Особи, які працюють за основним місцем роботи -21

               
               
               

Особи, які працюють за сумісництвом -2

               
               

 

Додаток 30 
до Ліцензійних умов

 

                   

ВІДОМОСТІ 
про кількісні та якісні показники матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти

1. Інформація про загальну площу приміщень, що використовуються у навчанні

Адреса приміщення

Найменування власника майна

Площа (кв. метрів)

Найменування та реквізити документа про право власності або користування

Документ про право користування (договір оренди)

Інформація про наявність документів про відповідність

строк дії договору оренди (з _____ по ____)

наявність державної реєстрації

наявність нотаріального посвідчення

санітарним нормам

вимогам правил пожежної безпеки

нормам з охорони праці

59014, Чернівецька область, Сторожинецький район, с.Комарівці, вул. Центральна, 2

Сторожинецька міська рада

910

-

-

-

-

наявна

наявна

наявна

2. Забезпечення приміщеннями навчального призначення, іншими приміщеннями, спортивними майданчиками

Найменування приміщень навчального призначення, інших приміщень, спортивних майданчиків (відповідно до нормативів матеріально-технічного забезпечення та санітарно-гігієнічних вимог)

Кількість приміщень (одиниць)

Площа з розрахунку на одного учня (кв. метрів)

Власні, в оперативному управлінні, наймі/ оренді приміщення, майданчики

необхідно

фактично

необхідно

фактично

Спортзал

-

1

 

4.3

-

Кабінет інформатики

1

1

2

1

 

 

Кабінет фізики

 

1

2

1.3

 

 

Кабінет хімії

 

1

2

1.3

 

 

Бібліотека

 

1

2

1.1

 

Кабінет музики

   

2

1.5

 

Кабінет практичного психолога

   

2

1.3

 
           

 

Спортивний майданчик

     

6.4

 

1 клас

   

2

1.14

 

 

2 клас

   

2

1.5

 

3 клас

   

2

1.5

 

4 клас

   

2

1.5

 

5 клас

   

2

1.5

 

6 клас

   

2

1.4

 

7 клас

   

2

1.4

 

8 клас

   

2

1.4

 

9 клас

   

2

1.5

 

3. Обладнання навчальних приміщень та майданчиків

Найменування навчальних приміщень та майданчиків

Найменування навчального обладнання

Необхідно (одиниць)

Фактично (одиниць)

Відсоток потреби

Спортзал

Тенісні столи

Мячі футбольні

Волейбольні

Баскетбольні

набивні

Скакалки

Обручі

М’ячі для метання

Мати

Свисток

Секундомір

Тенісні ракетки

Кеглі

Сітки волейбольні

баскетбольні

 

 

1

12

12

12

12

12

16

12

2

4

4

4

10

2

4

1

4

4

2

6

6

8

2

2

-

-

2

-

1

2

 

Кабінет інформатики

Комп’ютери

проектор

20

1

5

-

 
 

Джерело живлення 4шт

Амперметр лабораторний 4шт

Вольтметр лабораторний 4шт

Набір резисторів 1шт

Набір конденсаторів 1шт

Електроскоп (пара) 1шт

Паличка ебонітова 2шт

Набір для електролізу 1шт

Правило Ленца 1шт

Динамометр 2шт

Електромагніт демонстраційний 1шт

Барометр анероїд 1шт

Манометр 1шт

Котушка дросельна 1шт

Прилад для демонстрації теплопровідності 1шт

Мірний циліндр 2 шт

Вага з гирями 1 шт

Комплект таблиць з теми «Світлові явища»1шт

Набір для експериментів «Досліди з кристалами « 1шт

Набір для експериментів Магнетизм 1шт

Набір для експериментів Фантастичні бульбашки 1шт

Критерії оцінювання, інтерактивні методи роботи

Комплект таблиць з теми «Теплові явища»

7шт

Електричні явища 3шт

Взаємодія тіл Сила 7шт 

Фізика природнича наука3шт

Рух і взаємодія Закони збереження 6шт

Механічний рух 3 шт

Магнітне поле 2шт

Світлові явища 2 шт

Фізика атома і атомного ядра 3шт

Підставки для лампочок та провідники для зєднання приладів у електричному колі

Електрофорна машина

Оптичний диск

Дозиметр

колориметр

4

 

4

 

4

1

1

2

4

2

 

1

6

 

1

2

2

-

-

 

10

1

-

 

 

-

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

4

 

 

1

1

1

1

4

 

4

 

4

1

1

1

2

1

 

1

2

 

1

1

1

1

1

 

2

1

1

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

1

 

 

 

 

7

 

3

7

3

6

 

3

 

2

2

3

-

 

-

 

-

-

-

-

 

 

Кабінет хімії

Набір реактивів для проведення лабораторних і практичних робіт 7- 9 кл

Набір лабораторного посуду

Гербарні зразки рослин

Набір таблиць (біологія людини 8 кл)

Спиртівки

Сухий спирт

Дидактичний та роздатковий матеріал для проведення самостійних робіт для учнів 6- 9 кл

Конструктор уроку біологія 6-8 кл

Мікроскопи 4шт

Колекції мінеральних гірських порід 4 шт

Набір «Основ, оксиди, індикатори, метали

Муляжі з біології 6-9 кл

Терези

Набір таблиць 6-9 кл біологія

3

 

 

 

-

 

-

 

-

-

3п

-

 

-

 

-

-

 

 

-

 

 

3

 

6

4

1

 

 

 

1

 

1

1

 

1

 

1

 

1

4

 

4

 

1

1

1

 

1

-

-

-

 

 

       

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 31 
до Ліцензійних умов

 

             

ВІДОМОСТІ 
про навчально-методичне та інформаційне забезпечення освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти

1. Відомості про навчально-методичне (програмне) забезпечення

Найменування навчальних програм навчальних дисциплін

Наявність (так/ні)

Ким затверджено

Рік затвердження

Українська мова 5 – 9 кл. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з укр. мовою навчання

Так

Наказ Міністерства освіти і науки України від07.06.2017 № 804

2017

Українська література 5 – 9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів.

Так

Наказ Міністерства освіти і науки України від07.06.2017 № 804

2017

Іноземна мова 1 – 4 класи. Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів

Так

Наказом Міністерства освіти і науки України

2016

Іноземна мова 5 – 9 класи .Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів (5-9 класи)

Так

Наказ Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 №804

2017

Зарубіжна         література.         5-9       класи. Програма        для              загальноосвітніх навчальних закладів

Так

Наказ Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804

2017

Історія України 5-9 класи. Навчальна програма            для           загальноосвітніх навчальних закладів

Так

Наказом Міністерства освіти і науки України 804

2017

Всесвітня           історія           5–9          класи. Навчальна              програма              для загальноосвітніх навчальних закладів

Так

Наказом Міністерства освіти і науки України 804

2017

Правознавство         9      клас.      Навчальна програма           для      загальноосвітніх навчальних закладів

Так

Наказом Міністерства освіти і науки України 804

2017

Математика 5-9 класи. Навчальна програма                             загальноосвітніх навчальних закладів

Так

Наказ Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804

2017

Біологія 6-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів

Так

Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017р. №804.

2017

Географія 6-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів

Так

Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017р. № 804

2017

Фізика 7-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів

Так

Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017р. № 804.

2017

Хімія 7-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів

Так

Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2015р. №804.

2017

Інформатика 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів

Так

Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017р. № 804.

2017

Трудове навчання 5-9 класи. Програма для              загальноосвітніх            навчальних закладів

Так

Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017р. №804

2017

Мистецтво        5-9       класи.       Навчальна програма           для      загальноосвітніх навчальних закладів

Так

Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017р. №804

2017

Музичне         мистецтво          5-8        класи. Навчальна              програма              для загальноосвітніх навчальних закладів

Так

Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017р. №804

2017

Образотворче мистецтво 5-8 класи. Навчальна                   програма                  для загальноосвітніх навчальних закладів

Так

Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017р. №804

2017

Основи здоров’я 5-9 класи. Навчальна програма               для        загальноосвітніх навчальних закладів

Так

Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017р. №804

2017

Фізична культура 1- 4 класи .Навчальна програма, розроблена відповідно до вимог Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти.

Так

Затверджено Міністерством освіти і науки України, лист від 05.04.2016

 

№ 2 ,11- 4262

2016

Фізична       культура        5     –     9     класи. Навчальна   програма,     розроблена відповідно     до    вимог     Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти.

Так

Затверджено Міністерством освіти і науки України, лист від 05.07.2015 №1/11-4630

2015

Початкова школа. Програми для початкових загальноосвітніх шкіл (1-4 класів)

Так

Колегією МОН України від 05.08.2016р №948 «Про затвердження змін навчальних програм для 1-4 класів»

2016

Програма з християнської етики для учнів 1-4 класів

Так

Схвалено комісією з педагогіки та методики початкового навчання Науково –методичної Ради МОН України (Протокол № 6 від 10 .07 2007р.)

2007

Програма з християнської етики для учнів 5-9 класів

Так

«Основи християнської етики:Досліджуючи Євангелію від Івана»

1-11 класи, автори:

Л.І Горбачава,

М.М Одинак,

В.Ф Федорак, затверджено МОН України (Лист ІМЗО 21.1/12-Г-117 від 16.05.2017 року)

2017

Програма з українознавства для учнів 5-9 класів

Так

Програма з українознавства

 (5-12 класи )

Авт.. Кононенко П.П. , Касян Л.Г. та ін..

Київ , НДІУ

2014

2014

Програма  курсів за вибором психологічного спрямування

Так

Збірник  програм з викладання  факульт.  курсів, курсів  за  вибором   та  спецкурсів для  застосування   в  роботі   працівників  психологічної служби загальноосвітніх навчальних закладів: навчально - методичний   посібник  за  наук. ред.. В.Г.Панка

(5кл.—укладач

З.Г Вітульська,

6кл.-укладач

В.І Денисенко

М.Г Глушко,

8 кл.- укладач 

Н. Ю. Сасюк ,

9кл.  - укладач 

В. Ю. Петрище ) 

Український  НМЦ практичної психології і  соціальної роботи , 2013

2013

3. Забезпечення підручниками та навчальними посібниками, рекомендованими МОН

Клас

Найменування навчальної дисципліни

Автор підручника (навчального посібника)

Найменування підручника (навчального посібника)

Найменування видавництва, рік видання

Кількість примірників

необхідно

фактично

1

 

28 учнів

Природознавство

Гільберт Г.

Природознавство

Київ

«Генеза» 

2012

28

20

 

Основи здоров’я

Гнатюк  О.

Основи здоров’я

Київ

«Генеза» 

2012

28

20

 

 Навчання  грамоти (читання)

Захарійчук  М.

 Буквар

Київ

«Грамота»

2012

28

19

 

Математика

Богданович  М. В.

Математика

Київ

«Генеза» 

2012

28

20

 

Образотворче  мистецтво

Трач С.

Образотворче  мистецтво

Тернопіль

«Богдан»

2012

28

19

 

Музичне мистецтво

Л. Аристова 

Музичне мистецтво

Київ

«Освіта» 

2012

28

19

 

Трудове  навчання 

Тименко В.

Трудове  навчання 

Київ

«Генеза» 

2012

28

20

 

Англійська  мова 

Несвіт А

Англійська  мова 

Київ

«Генеза» 

2012

28

24

2

 

24 учні

Українська  мова 

Захарійчук  М.  

Українська  мова 

Київ

«Грамота»

2012

24

20

 

Математика 

Богданович  М. 

Математика 

Київ

«Генеза» 

2012

24

20

 

Трудове  навчання 

Веремійчук  І.

Трудове  навчання 

Київ

«Генеза» 

2012

24

20

 

Сходинки до інформатики

Коршунова  О.

Сходинки до інформатики

Київ

«Генеза» 

2012

24

20

 

Музичне мистецтво

Лобова О.

Музичне мистецтво

Київ

»Школяр»

2012

24

30

 

Літературне читання 

Науменко В.

Літературне читання 

Київ

«Генеза» 

2012

24

20

 

Природознавство

Глущинська  І.

Природознавство

Київ «Освіта»

2012

24

20

 

Образотворче  мистецтво

Калініченко О.

Образотворче  мистецтво

Київ «Освіта»

2012

24

20

 

Основи здоров’я

Бех І.

Основи здоров’я

Київ

«Алатон»                                                                                                                                                                                   

2012

24

30

 

Англійська  мова 

Несвіт А.

Англійська  мова 

Київ

«Генеза» 

2012

24

28

3

 

23 учні 

Українська  мова 

Захарійчук  М.

Українська  мова 

Київ

«Грамота»

2013

23

20

 

Літературне читання 

Науменко В.

Літературне читання 

Київ

«Генеза» 

2013

23

20

 

Сходинки до 3інформатики

Коршунова  В.

Сходинки до 3інформатики

Київ

«Генеза» 

2013

23

18

 

Музичне мистецтво

Лобова  О.

Музичне мистецтво

Київ

«Генеза» 

2013

23

18

 

Я у  світі 

Бібік  Н.

Я у  світі 

Київ

«Основа»

2013

23

26

 

Природознавство

Гільберт Т.

Природознавство

Київ

«Генеза» 

2013

23

17

 

Математика 

Богданович  М.

Математика 

Київ

«Генеза» 

2013

23

17

 

Трудове  навчання

Веремійчук  І.

Трудове  навчання

Київ

«Генеза» 

2013

23

18

 

Образотворче  мистецтво

Калініченко О.

Образотворче  мистецтво

Київ «Освіта»

2013

23

20

 

Основи здоров’я

Бех І.

Основи здоров’я

Київ

«Алатон»                                                                                                                                                                                   

2013

23

25

 

Англійська  мова 

Несвіт А.

Англійська  мова 

Київ

«Генеза» 

2013

23

25

4

15 учнів 

Інформатика 

О. В. Коршунова

Інформатика 

Київ

«Генеза» 

2015

15

16

 

Трудове  навчання 

Роговська  

Трудове  навчання 

Тернопіль «Астон»

2015

15

7

 

Англійська  мова 

Карп'юк

Англійська  мова 

Київ

«Генеза» 

2015

15

8

 

Основи здоров'я

Бех

Основи здоров'я

Київ «Алатон»

2015

15

8

 

Я у світі 

Тагліна 

Я у  світі 

Харків

«Ранок»

2015

15

20

 

Українська  мова 

Вашуленко

Українська  мова 

Київ

«Освіта"

2015

15

18

 

Літературне читання 

Науменко

Літературне читання 

Київ

«Генеза» 

2016

15

17

 

Англійська  мова 

А. Несвіт

Англійська  мова 

Київ

«Генеза» 

2016

15

5

 

Математика 

Богданович 

Математика 

Київ

«Генеза» 

2016

15

16

 

Природознавство

Гільберт

Природознавство

Київ

«Генеза» 

2016

15

17

 

Основи здоров'я

Гнатюк 

Основи здоров'я

Київ

«Генеза» 

2016

15

8

5

21 учень

Рідна мова

Заболотний 

Рідна мова

Київ

«Генеза» 

2013

21

25

 

Українська література

Коваленко   

Українська література

Київ

«Освіта»

2013

21

25

 

Вступ до історії України

Пометун

Вступ до історії України

Київ

«Освіта»

2013

21

25

 

Світова   література

Є. Волощук  

Світова   література

Київ

«Генеза» 

2013

21

25

 

Англійська мова 

А. Несвіт

Англійська мова 

Київ

«Генеза» 

2013

21

20

 

Математика

Істер

Математика

Київ

«Генеза» 

2013

21

25

 

Природознавство

Коршевнюк  

Природознавство

Київ

«Генеза» 

2013

21

25

 

Трудове навчання (для  дівчат)

Сидоренко   

Трудове навчання (для  дівчат)

Київ

«Генеза» 

2013

21

10

 

інформатика

Морзе 

інформатика

Київ

«Освіта»

2013

21

25

 

Основи здоров’я

Бойченко  

Основи здоров’я

Київ

«Генеза» 

2013

21

25

 

Музичне мистецтво

Кондратова

Музичне мистецтво

2013

21

25

 

Образотворче мистецтво

Железняк    

Образотворче мистецтво

Київ

«Генеза» 

2013

21

25

 

Трудове навчання (для  дівчат)

Терещук    

Трудове навчання (для  дівчат)

Київ

«Генеза» 

2013

21

10

6

17  учнів 

Англійська  мова 

Карп’юк  О.

Англійська  мова 

Тернопіль «Астон»

2014

17

10

 

Українська  мова 

Заболотний  О.

Українська  мова 

Київ

«Генеза» 

2014

17

25

 

Образотворче  мистецтво

Железняк 

Образотворче  мистецтво

Київ

«Генеза» 

2014

17

20

 

Трудове  навчання   (для  хлопч.)

Терещук 

Трудове  навчання   (для  хлопч.)

Харків»

Сиция»

2014

17

10

 

Основи здоров’я

Бойченко

Основи здоров’я

Київ

«Генеза» 

2014

17

25

 

Світова    л-ра 

Волощук 

Світова    л-ра 

Київ

«Генеза» 

2014

17

25

 

Українська   л-ра 

Коваленко Л. Т.

Українська   л-ра 

Київ»Освіта»

2014

17

25

 

Математика 

Істер О.

Математика 

Київ

«Генеза» 

2014

17

25

 

Інформатика 

Морзе  Н.

Інформатика 

Київ

«Освіта»

2014

17

25

 

Музичне м-цтво

Кондратова  Л.

Музичне м-цтво

Тернопіль

Навчальна

книга- Богдан

2014

17

25

 

Трудове  навчання    (для  дівчат)

Сидоренко

Трудове  навчання    (для  дівчат)

Харків»

Сиция»

2014

17

10

 

Всесвітня  історія  . Історія  України

Пометун О.

Всесвітня  історія  . Історія  України

Київ

«Освіта»

2014

17

25

 

Географія 

Бойко В.

Географія 

Харків»

Сиция»

2014

17

25

 

Трудове  навчання (для  хлопців) 

Сидоренко В.

Трудове  навчання (для  хлопців) 

Харків»

Сиция»

2014

17

10

 

Біологія 

Остапченко Л.

Біологія 

Київ

«Генеза» 

2014

17

20

7

18 учнів 

Геометрія 

А.  Єршова 

Геометрія 

Київ

«Ранок»

2015

18

16

 

Всесвітня історія 

О. Бонь

Всесвітня історія 

«Літера»ЛТД

2015

18

16

 

Інформатика 

Казанцева

Інформатика 

Київ

«Генеза» 

2015

18

5

 

 

Англійська  мова 

О. Карп'юк

Англійська  мова 

Тернопіль

«Астон»

2015

18

11

 

Зарубіжна  література 

Волощук 

Зарубіжна  література 

Київ

«Генеза» 

2015

18

16

 

 

Трудове  навчання (обсл.)

Ходзицька

Трудове  навчання (обсл.)

ПП»Аксіома»

2015

18

8

 

 

Образотворче  мистецтво

Папіщ

Образотворче  мистецтво

Київ

«Генеза» 

2015

18

9

 

Українська  література 

Коваленко

Українська  література 

Київ

«Освіта»

2016

18

15

 

Українська  мова 

Заболотний

Українська  мова 

Київ

«Генеза» 

2016

18

16

 

Історія України

Власов

Історія України

Київ

«Генеза» 

2016

18

16

 

Алгебра

Істер

Алгебра

Київ

«Генеза» 

2016

18

15

 

Біологія

Остапченко

Біологія

Київ

«Генеза» 

2016

18

16

 

Географія

Пестушко

Географія

Київ

«Генеза» 

2016

18

15

 

Фізика

Сиротюк

Фізика

Київ

«Генеза» 

2016

18

16

 

Хімія

Лашевська

Хімія

Київ

«Генеза» 

2016

18

16

 

Інформатика

Ривкінд

Інформатика

Київ

«Генеза» 

2016

18

11

 

Основи здоров'я

Бойченко

Основи здоров'я

Київ

«Генеза» 

2016

18

16

8

11 учнів 

Трудове навчання

Ходзицька

Трудове навчання

Київ »Ранок»

2016

11

23

 

Фізика

Баряхтар

Фізика

Київ »Ранок»

2016

11

22

 

Біологія

Задорожний

Біологія

Київ

«Генеза» 

2016

11

11

 

Географія

Бойко

Географія

Кам'янець-Подільський 

«Абетка»

2016

11

21

 

Інформатика

Морзе

Інформатика

Київ

«Генеза» 

2016

11

15

 

Основи здоров'я

Бойченко

Основи здоров'

Київ

«Генеза» 

2016

11

30

 

Хімія

Попель

Хімія

Київ

«Академія»

2016

11

22

 

Українська література

Коваленко

Українська література

Київ

«Оріон»

2016

11

22

 

Всесвітня історія

Подоляк

Всесвітня історія

Київ

«Генеза» 

2016

11

18

 

Алгебра

Бевз

Алгебра

Київ

«Освіта»

2016

11

23

 

Історія України

Бурнейко

Історія України

Тернопіль

«Астон»

2016

11

22

 

Англійська мова

Карп'юк 

Англійська мова

Тернопіль

«Астон»

2016

11

14

 

Мистецтво

Масол

Мистецтво

Харків

ТОВ»Фоліо»