Кабінет інформатики


Комарівська ЗОШ І – ІІ ст..
Звіт про роботу навчального кабінету
_________інформатики______
за І семестр 201
7- 2018 н. р.

1.                                Гулей Марина Миколаївна___________________________
            Прізвище, ім'я, по батькові завідувача кабінету

 

           2. Число посадочних місць____________5_____________________________________________

3. Прізвище, ім'я вчителів, які працюють в кабінеті:


       _______
Гулей  Марина Миколаївна ________

       ______Белінська Маряна Петрівна_________

 

      Виховна  проблема  кабінету : «Створення оптимальних умов для розвитку та саморозвитку особистості учня, спрямованих на поліпшення розумових та фізичних можливостей, оволодіння знаннями та вміннями з основ інформатики , пропагування здорового способу життя».

 

У закладі функціонує кабінет інформатики, який забезпечений комп’ютерною технікою (5 робочих місць). Комп’ютери оснащені відповідними ліцензійними ППЗ навчального та загального призначення. Оформлений паспорт кабінету, в кабінеті є правила з техніки безпеки та правила роботи в комп’ютерному класі. Кожне робоче місце забезпечене інструкцією по роботі з комп’ютером. Під час проведення занять у кабінеті проводиться своєчасне інструктування учнів з ТБ та його  вчасне реєстрування у відповідному журналі. Техніка безпеки під час занять дотримується. Поповнено аптечний набір у кабінеті і закуплено одну книжкову шафу.

Кабінет  під’єднаний до мережі Інтернет, що полегшує вивчення тем щодо мережі Інтернет (призначення, структура, функції, поняття всесвітньої павутини).

Відповідно до вимог навчальних програм складено календарне планування, доцільно (з урахуванням методичних рекомендацій, рівня підготовки класів, складності тем тощо) проведено розбивку за темами, передбачено виконання практичних робіт.

Виготовлені завдання для практичних робіт у 5 – 9 класах з курсу «Інформатика». Розроблені завдання для проведення робіт контрольного характеру.  Встановлено необхідне програмне забезпечення:  Scratch,  Lazarus,  Windows Movie Maker 2.6 і т. д. Надання допомоги вчителям школи в освоєнні навичок роботи на персональному коп’ютері  на рівні користувача, навчання навичок роботи в мережі Іnternet.

                                                    Зав. кабінетом:      ____________________________     (_М.М. Гулей __)